Skip to main content

Proiectul Educatie incluzivă – șansa către integrare socială

În perioada 25.07.2018-27.11.2018, la invitația Asociației Tineretului Voluntar, reprezentanți ai Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu s-au alăturat proiectului Educatie incluzivă – șansa către integrare socială, finanțat de Consiliul Județean Bihor, prin Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, în parteneriat cu alte cinci instituții școlare.

Echipa  de proiect a Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu a fost compusă din profesorii Ani Monica, Crețiu Ileana, Furtoș Gabriela, Matiu Adriana și Racz Beata. Cele cinci cadre didactice implicate în proiect au participat la un curs de formare, au desfășurat activități extracurriculare cu elevii și au redactat lucrări pentru simpozionul „Bune practici în integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă”.

Educația incluzivă este o abordare a învățământului care permite elevilor cu CES sau celor cu dificultăți de învățare să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării și integrării lor. Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES sau cu dificultăți de învățare este asigurarea integrării acestora în mediul şcolar. Instituția și cadrele didactice trebuie să aibă în vedere transformarea elevului cu dificultăți într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile strategii pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate. Acești elevi au nevoie de sprijinul tuturor pentru a nu se simți marginalizați. Însă, nu întotdeauna se poate realiza acest lucru, în ciuda eforturilor depuse, acest fapt depinzând nu numai de cadrele didactice, ci și de ceilalți educabili, de părinții acestora, de societate și chiar de sistem.

Având în vedere integrarea elevilor cu dificultăți de învățare, o soluție poate fi angrenarea acestor copii în activități extrașcolare. Rolul benefic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. Activităţile extracurriculare cum ar fi: vizitele, excursiile, drumeţiile, concursurile cu tematică diferită permit dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural și a locului în care trăiesc. Aceste activități extrașcolare dezvoltă la elevii cu CES sau la cei cu dificultăți de învățare, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii și îi mobilizează la cooperare.

Pornind de la aceste premise, în cadrul proiectului „Educația incluzivă- șansa către integrare socială”, au fost realizate trei activități: o vizită la câteva obiective din urbea de pe Crișul Repede -Oradea văzută prin ochi de turist, un Concurs de desene și o activitate sportivă – Mens sana in corpore sano.

Activitățile au avut un real succes, facilitând aflarea de lucruri noi, comunicarea interpersonală, integrarea elevilor într-un mediu familiar și (re)descoperirea orașului natal.

Dincolo de noutăți, informații, date, locuri, cred că ceea ce va rămâne întipărit în sufletul și inima copiilor participanți la acest proiect este EMOȚIA pentru că… un zâmbet face cât o mie de cuvinte.

prof. Matiu Adriana