Skip to main content

METODA PROIECTULUI SELFIE-DESPRE MINE

Trăind într-o lume aflată într-o continuă mişcare, adaptare, transformare, societatea are nevoie de persoane libere, creative, performante în activitate. Evident, se impune o altă viziune asupra instruirii tinerilor în şcoală, care să formeze la elevi competenţe, acestea ajutându-i să reuşească într-o societate în schimbare. Aplicarea noilor strategii care oferă copiilor posibilitatea de a participa activ la propria formare este un imperativ al timpului.
Datoria noastră, a profesorilor, este să găsim soluţii pentru ca activitatea să fie eficientă şi mai atractivă pentru elevi, pentru ca aceştia să devină autorii propriei învăţări. În acest sens, metoda proiectului oferă un cadru generos pentru formarea personalităţii elevilor.
Metoda proiectului este una activ- participativă, cu multiple valenţe didactice care presupune transferul de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilitând abordările interdisciplinare şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevului. Bineînțeles că trebuie avute în vedere o serie de date precum: vârsta elevilor, motivaţia acestora pentru un anumit domeniu de cunoaştere, varietatea experienţelor de învăţare pe care elevii le-au acumulat în timp sau rezistenţa acestora la efort.
Proiectul poate reprezenta o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade mai îndelungate de timp.
Proiectul, e o metodă amplă ce permite o apreciere complexă a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale elevului. Deşi implică şi o parte de studiu individual în afara clasei, această activitate este foarte motivantă pentru elevi, complexă începând în sala de clasă şi continuând în afara şcolii (individual sau în grup) câteva zile sau câteva săptămâni și se încheie tot în clasă prin prezentarea produselor realizate.
Am recurs la acest tip de activitate la lecţiile de limba și literatura română de câţiva ani deoarece inserarea metodei proiectului în cadrul activităţilor didactice, imprimă un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate, sporind interesul de cunoaştere a elevului faţă de conţinutul lecţiilor. Învăţarea prin proiecte stimulează imaginaţia elevilor şi facilitează transferul achiziţiilor învăţării în viaţa de fiecare zi.
Astfel, pentru a-i cunoaște mai bine pe copiii claselor a V-a B și a V-a D, elevii au realizat proiectul individual cu titlul SELFIE-DESPRE MINE.
După ce s-au parcurs etapele obligatorii care țin de pregătirea și realizarea proiectelor, am ajuns la punctul culminant, prezentarea și evaluarea acestora.
Cu acest prilej, cei mai mulți dintre elevi au dat dovadă de o neasemuită creativitate, produsele fiind dintre cele mai diverse: poster, album, film, prezentări multimedia- PPT, dosar, benzi desenate și chiar versuri. Nu doar conținutul proiectului a fost evaluat și apreciat, ci, mai ales, modalitatea de prezentare, capacitatea unor elevi de a interacționa cu ai lor colegi care au reprezentat publicul.
Bineînțeles că au fost notați de profesor împreună cu întreaga clasă ținând cont de criteriile de evaluare enunțate anterior: adecvarea la temă a conținutului, creativitatea formei de prezentare, utilizarea eficientă a bibliografiei, calitatea prezentării. La capitolul originalitate s-au remarcat mulți elevi, dar, cu prisosință, merită menționați: Bihari Maia din clasa a V-a B, iar din clasa a V-a D: Crișan Iris, Mihele Luca, Moraru Andrei, Petruț Sarah și Mihuț Denis.
Cu acordul autorului, redau versurile scrise într-o notă umoristică de talentatul elev Mihuț Denis:


Viața mea în versuri

Atunci când m-am născut, era mare veselie
Ai mei s-au bucurat sau… așa mi-au spus ei mie
Că pănă la șase ani mă-mbrăcam cum voia mama
Și-aveam părul foarte lung, de puteai să-l prinzi cu clama.

Cam după trei ani, mi-au făcut ai mei un frate
Îl iubeam atât de mult că-l băteam pe la spate.
Când eram în primare, eram un elev model,
Acum, în clasa aV-a, frate, e un pic mai greu.

Am fost un puști plângăcioas, ce spunea numai minciuni
Tata nu dădea cu palma, dar mă trăgea de perciuni.
Îmi plăcea nespus de mult să mă uit la Tom și Jerry
Și mă apuca răceala, frate, fix în toiul verii.

Pe la șase ani, m-am apucat și de sport,
Că la energia mea, era un fel de antidote.
Eram cel mai talentat de la mine din echipă,
Tatăl meu îmi povestea cum dădea goluri Dică.

În clasa pregătitoare mă credeam cel mai deștept,
Dar doamna învățătoare mi-a cam tras-o-n piept.
Mereu în fața mea era o fetiță creață,
Pee a Ana o chema și-îi plăcea să fie-n față.

Și uită-ne în prezent, măcar de data asta,
Sincer, nu credeam vreo clipă c-o să fac vreodată asta.
Că eu la unsprezece ani mi-am făcut în versuri viața
Și am stat ca să o fac pân’ la două dimineața.

Că nu sunt aerian și la teste n-am furat,
Haideți, doamna profesoară, DA-ȚI-MI UN ZECE CURAT!!!

Prof. Adriana Matiu