Skip to main content

MATEMATICA pentru STAI ACASA 2020

cu prof. Szatmari Dorina
Lecțiile 1-24
13 aprilie, 2020 | Școala Bălcescu | Noutăți
Ȋn perioada cȃnd școala este ȋnchisă ca urmare a stării de urgență declanșată de virusul Covid-19, vă propunem un set de videoclipuri- lecții de matematică, realizate de prof. Szatmari Dorina.

Deocamdată sunt 20 lecţii on-line din seria MATEMATICA pentru „STAI ACASĂ!”, dar se vor adăuga și altele.

Lecția 1
Problemă cu distanţa minimă folosind o cutie de pantofi

Lecția 2
Numărul maxim de cutii de vitamina C care încap într-un dulap

Lecția 3 
Probleme cu două triunghiuri congruente decupate din plastic

Lecția 4 
Sistem Solar în sufragerie

Lecția 5
Unghiul dintre două drepte necoplanare

Lecția 6 
Triunghiuri dreptunghice congruente

Lecția 7
Triunghiuri echilaterale

Lecția 8
Ecuaţia de gradul al II-lea cu o necunoscută

Lecția 9 
Teorema 30-60-90 și reciproca ei

Lecția 10
Teorema medianei corespunzătoare ipotenuzei și reciproca ei

Lecția 11
Adunarea si scăderea fracţiilor zecimale finite

Lecția 12 
Înmulţirea fracţiilor zecimale finite

Lecția 13
Teorema lui Pitagora şi reciproca

Lecția 14
Ridicarea la putere a fracţiilor zecimale finite

Lecția 15 
Trapez dreptunghic și alte patrulatere în teste de antrenament pt EN 2020

Lecția 16
Puncte coliniare în teste de antrenament pentru EN 2020

Lecția 17
Unghiul dintre o dreaptă şi un plan în teste de antrenament pentru E.N. 2020

Lecția 18 
Dreaptă paralelă cu un plan în teste de antrenament pentru E.N. 2020

Lecția 19
Împărţirea cu rezultat fractie zecimală, Partea I

Lecția 20
Împărțirea cu rezultat fracție zecimală, Partea a II-a:

Lecția 21
Ȋmpărțirea cu rezultat fracție zecimală, Partea a III-a: Deȋmpărțitul și ȋmpărțitorul sunt fracții zecimale finite, cls. a V-a

Lecția 22
Media aritmetică a două sau mai multor numere, cls. a V-a

Lecția 22
Media aritmetică ponderată, cls. V-VI

Lecția 24
Media geometrică două numere reale pozitive, cls. VII-VIII