Skip to main content

Înscrierea în clasa pregătitoare – an școlar 2019-2020

04.03.2019 – 22.03.2019 în intervalul orar 8,00 – 18,00(luni-vineri)

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Cerere – tip de înscriere;
  2. Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal;
  3. Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
  4. Documente care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale/specifce (acolo unde este cazul).

ZIUA PORŢILOR DESCHISE”
Vineri 01 Martie 2019

PLAN ŞCOLARIZARE 2019-2020

Secţia Număr de clase Număr de elevi
Română 4 100
Maghiară 1 25

Arondare străzi Criterii specifice unitate școlară Centre de evaluare 2019

TEL VERDE: 0800 816 259;
Luni-Vineri: 9:00-17:00
Vineri: 9:00-14:00