Skip to main content

SCURT ISTORIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„NICOLAE BĂLCESCU”,
ORADEA
Repere
 • DATA FONDĂRII: Prima atestare a clădirii vechi, pe strada Mihai Viteazul, care a funcționat ca școală a Comunității Evreiești, datează din 1786, când locuitorii evrei din Oradea au înființat o școală primară. A funcționat până în 1870, anul în care a devenit o școală privată.
 • 1882 – a revenit sub jurisdicția evreiască.
 • 1888 – a fost înființată Școala Civilă pentru Băieți
 • 1897 – a fost înființată Școala Civilă pentru Fete, ambele funcționând în vechea clădire a școlii, de pe strada Mihai Viteazul nr.2; ulterior, Școala Civilă pentru Fete se mută pe strada Cuza Vodă.
 • 1882-1943 – școala funcționează continuu
 • 1943-1944 – locațiile școlii se transformă într-un ghetou (clădirea de pe strada Mihai Viteazul) și într-un atelier de tâmplărie pentru nemți (clădirea de pe strada Cuza Vodă)
 • 1945 – octombrie, porțile școlii se redeschid pentru elevii claselor I-IV în clădirea ce a aparținut Școlii civile de băieți de pe strada Mihai Viteazul nr.2, iar clădirea Școlii civile de fete s-a transformat în azil pentru orfani.
 • 1948/1949 – școala devine școală de stat, atât pentru clasele primare, cât și pentru ciclul al II-lea
 • 1965 – se pregătește noua clădire a școlii de pe strada Erou Marius Cosma nr.8, iar clasele V-VIII se deplasează aici, în timp ce clasele I-IV rămân în clădirea de pe strada Mihai Viteazul. În prezent, școala funcționează în ambele locații, pe strada Erou Marius Cosma nr. 8, respectiv pe strada Mihai Viteazul nr. 2.
 • 1965-2000 – numele școlii a fost Școala Generală nr.8
 • 2000 – numele școlii este Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Oradea.

Clubul IMPACT

Programul IMPACT este unul din programele Fundaţiei NOI Orizonturi ce a crescut şi s-a dezvolatat în România, începând cu anul 2002.

Resurse umane și materiale

În prezent, există 40 de clase care învață într-un singur schimb și un total de 1100 de elevi (români și maghiari). Limbile de predare sunt limbile română și maghiară.

Clădirea situată pe strada Erou Marius Cosma dispune de 32 de săli de clasă, două laboratoare de informatică, unul de fizică-chimie. Există săli de clasă speciale pentru limba și literatură română, matematică, istorie, biologie și religie.

Clădirea situată pe strada Mihai Viteazul are 13 săli de clasă, un laborator informatic, o sală de consultații, un subsol și un atelier.

Elevii școlii beneficiază de sprijinul unui specialist psiholog și logoped.

Biblioteca școlară are aproximativ 15.000 de cărți și aproximativ 30-40 de cititori pe zi. Cursurile sportive au loc pe cele două terenuri de sport din curtea școlii, precum și în balonul construit cu aportul PMO și al părinților.