Skip to main content

Conferința de presă cu ocazia finalizării proiectului ,,Investind în educație, investim în viitorul copiilor noștri”

Azi, 28 februarie 2019, în prezența domnului vice-primar Alin Florin Birta și a domnului Paul Floruța, managerul firmei CG&GC HiTech Solution, la Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Oradea a avut loc conferința de presă organizată cu ocazia finalizării implementării proiectului ,,Investind în educație, investim în viitorul copiilor noștri”.

Proiectul a fost realizat cu sprijin financiar oferit de Primăria Municipiului Oradea, prin programul de bugetare participativă din anul 2018. Bugetul total al proiectului a fost în valoare de 200.000 euro fiind finanțat integral de Primăria Municipiului Oradea.

Pe aceasta cale dorim să mulțumim tuturor celor care au votat proiectul Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Bălcescu”, făcând posibilă plasarea acestuia pe locul I dintre cele 198 proiecte depuse. Reușita acestui proiect se datorează voturilor și implicării masive a părinților, cadrelor didactice, conducerii școlii, a beneficiarilor direcți și indirecți, a celor care au înțeles că elevii de azi vor fi adulții de mâine, că preocuparea pentru formarea lor este și trebuie să fie prioritară în contextul performanței și a evoluției inerente tehnologice.

Echipa de proiect formată din: coordonator prof. Ani Monica și membri: prof. Zaha Alina, prof. Tăut Stela și prof. Deliman Alina a avut susținerea și colaborarea celorlalte cadre didactice și a comunității începând din decembrie 2017, când a debutat proiectul și până în prezent.

Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” deschide porțile unui învățământ în care elevul contează. Ca urmare a implementării proiectul ,,Investind în educație, investim în viitorul copiilor noștri”, Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” devine prima școală din România cu dotări tehnologice conforme secolului în care trăim: table interactive, calculatoare, videoproiectoare, multifuncționale, pagină web, platformă managerială etc. – toate menite să stimuleze și să sprijine elevii intr-o abordare modernă, atractivă și eficientă a învățământului de masă.

S-au achiziționat: 42 calculatoare, 40 table interactive, 40 videoproiectoare, 6 multifuncționale performante conectate la calculatoare, 55 căști cu microfon pentru dotarea laboratoarelor de informatică, un sistem de sonorizare mobil. S-a realizat pagină web – https://scbalcescu.ro, platformă managerială – catalog on-line creând o punte de comunicare reală și eficientă cu părinții , o rețea de internet pe cablu in fiecare sală de clasă, internet wi-fi.

În cadrul proiectului am beneficiat de cursuri de inițiere în utilizarea catalogului electronic, cursuri de inițiere in utilizarea tablelor interactive pentru elevi și profesori, realizate de firma CG&GC HiTech Solution, a cărei manager, dl. Paul Floruța, a demonstrat un înalt profesionalism și care a transformat un contract într-un proiect de suflet.

Rolul asociației părinților s-a evidențiat nu doar prin mobilizarea masivă la voturile on line si off line, ci și prin implicarea în achiziționarea a 15 table magnetice, a sistemelor de culisare si a accesoriilor necesare, precum și manopera aferentă, valoarea investiției fiind de 20 000 ron.

De azi tehnologia implementată vizează mai mult de 1000 elevi, 60 cadre didactice, personalul nedidactic și didactic auxiliar, conferind posibilitatea de a evolua în concordanță cu abilitățile, preocupările și nevoile noii generații.

Reacția entuziastă a elevilor și dorința de a utiliza noile dotări tehnologice, bucuria și interesul manifestat justifică existența și viabilitatea acestui proiect.

Elevului Caba Kevin i s-a acordat titlul onorific de mic inginer de sistem datorită talentului și gradului de implicare în utilizarea tablelor interactive.

prof. Monica Ani