Skip to main content

CERTIFICAT NAȚIONAL DE CALITATE (National Quality Label)

pentru proiectul eTwinning”WE LOVE ALL ANIMALS”

În această vară m-am înscris în competiția pentru obținerea CERTIFICATULUI NAȚIONAL DE CALITATE ETWINNING pentru proiectul ”WE LOVE ALL ANIMALS”. Am coordonat acest proiect împreună cu o profesoară din Edirne –Turcia. Ni s-au alăturat alți 29 de profesori și 232 de elevi, din Turcia, România și Polonia.

Menționez că, certificatele naționale de calitate (National Quality Label) eTwinning se acordă cadrelor didactice care au coordonat proiecte eTwinning excelente, care au atins un anumit standard naţional şi european și nu în ultimul rând, profesorilor care care au contribuit în mod activ și vizibil la activitățile proiectului.

 Cu această ocazie mi-am prezentat contribuția la proiectul etwinning ”We love all animals”.

Acest certificat de calitate mi-a fost acordat de către Centrul Național de Coordonare eTwinning. În evaluare, s-a avut în vedere activitatea mea din proiect. Obținând Certificatul Național de Calitate eTwinning s-a recompensat și efortul depus de elevii mei în desfășurarea proiectului – printr-un Certificat Național de Calitate pentru Elevi.

Completând formularul de evaluare a calității proiectului eTwinning ”We love all animals”,  mi-am exprimat convingerea că activitatea mea și a elevilor mei merită să fie evaluată la nivel național și chiar european. Pentru a obține confirmarea, proiectul ”We love all animals” s-a dovedit a fi un proiect bun, în care elevii au avut o colaborare reală cu partenerii lor.

Criteriile de evaluare sunt:

Inovarea pedagogică şi creativitatea;

 • proiectul demonstrează originalitate în privința tematicii;
 • se folosesc o varietate de metode pedagogice;
 • elevii preiau inițiativa și interacționează cu partenerii, lucrează în colaborare, folosind diferite metode, ca, spre exemplu, culegerea de informații, soluționarea problemelor, documentare, activitate comparativă;

Integrarea activităților proiectului în curriculum;

 • majoritatea activității de proiect se desfășoară în timpul orelor de curs și permite elevilor

            să-și dezvoltate abilitățile și competențele;

 • integrarea curriculară în proiect este evidentă;

Colaborarea dintre şcolile partenere;

 • activitățile de colaborare nu se rezumă la comunicare, ci conduc la realizarea unui produs

            comun concret;

 • școlile partenere colaborează la derularea unor activități comune;
 • partenerii nu sunt doar receptori ai informației;

Utilizarea creativă a noilor tehnologii (TIC);

 • tehnologia servește la a-i ajuta pe parteneri să-și atingă obiectivele pedagogice;
 • instrumentele îi ajută pe parteneri să colaboreze mai bine între ei.

Sustenabilitatea şi transferabilitatea;

 • rezultatele proiectului sunt prezentate online;
 • elevii sunt implicați în TwinSpace;
 • toate etapele proiectului (planificare, descrierea activităților, evaluare, feedback) sunt consemnate;

   Rezultate şi beneficii:        

          În urma activităților desfășurate în cadrul acestui proiect eTwinning, atât în școală cât și în afara ei, cu specialiști, elevii au abordat atitudini pozitive față de animale și au avut posibilitatea de a învăța utilizând noile tehnologii.

Școala noastră a beneficiat de un parteneriat mult mai strâns cu părinții elevilor, foarte încântați de inovația didactică, de colaborare și informare.

Un alt câștig important al participării la proiectul eTwinning ”We love all animals” este abilitatea de a forma echipe internaționale de lucru.

Cel mai important impact al acestui proiect a fost schimbul de experiență europeană. Fiecare profesor și elev din proiect, indiferent de țara de origine, a aflat lucruri noi despre alții, din alt colț al Europei. Profesorii au învățat unii de la alții despre curriculum, metode de lucru, tehnologie, dar și stil de viață, dezvoltare personală sau ținte profesionale.

            Iată  linkuri către rezultatele obținute:

https://padlet.com/simonabunta3/sprbdpc0sbn

https://twinspace.etwinning.net/70486/pages/page/530680

https://scbalcescu.ro/programe-proiecte/

În vizită la Adăpostul Grivei din Oradea

https://www.ovidan.ro/?p=articles.13.357

https://www.facebook.com/groups/1933966790000338/

Prof. înv. primar
Simona Bunta